با توجه به نیاز اساسی کشور به کالاهای با کیفیت در زمینه ماشین الات کارتن سازی و با رویکرد به ماموریت سازمانی خود جهت سازماندهی تولید و ارائه خدمات واقعی پس از فروش، این گروه تولیدی تمام توان و انرژی خود را بر اسـاس تولید با کیفیت ماشـین آلات و ارائه خدمات پس از فروش واقعی متمرکز کرده است. گسـتردگی بازار و حضـور رقبای قدرتمند همراه با اهمیت بالای بسـته بندی محصــولات جهت ایجاد و افزایش سهم بازار، لزوم استفاده از ماشین آلات با کیفیت و ظرفیت بالا را در صنعت کارتن سازی مشخص می کند. 

بر این اسـاس رویکرد گروه تولیدی ، صـنعتی مرداس، بهره گیری از بهترین طراحان و مهندســان و کارگران فنی ایرانی و اســتفاده از بهترین قطعات و لوازم با کیفیت ایرانی و خارجی برای تولید یک کالای با کیفیت که در خور نام ایران است،می باشد. تحویل به موقع ماشـین آلات به خریداران و ارائه خدمات واقعی پس از فروش از مزایای دیگر گروه تولیدی صــنعتی مرداس جهت احترام به انتخاب شما می باشد.امیدواریم همدلی و همراهی دو برند معتبر صنایع ماشین سازی VIP و مدرن ماشین در گروه تولیدی صـنعتی مرداس و با ارائه محصــولات با کیفیت ایرانی بتوانیم به انتظارات تولید کنندگان محترم کشــور جواب مثبتی داده باشیم و اعتماد از دست رفته را به صنعت ماشین سازی کشور باز گردانیم.